Woonpunten

Om in Blok 14 te mogen wonen, is een eerste voorwaarde dat je in aanmerking komt voor sociale huur. Nog belangrijker is dat een leven als huurder binnen Blok 14 bij je past. Door enthousiast mee te doen en door je sociale kant te laten spreken, maak je meer kans om voor Blok 14 geselecteerd te worden. Op basis van motivatie en inzet kun je woonpunten verdienen. In de tabel staat hoeveel woonpunten je waarvoor kunt krijgen. De einddatum voor het verzamelen van woonpunten was 1 juli 2022.

ActiviteitPunten
Inschrijving Woonmatch West-Friesland, per inschrijfjaar

0,1

Actieve en positieve deelname aan (online) bijeenkomst of workshop

1

Aanleveren van een goed idee en meehelpen bij de uitwerking daarvan

1

Arbeidsintensieve activiteit organiseren

3

Inleveren motivatie

1-2

Motivatie- en kennismakingsgesprek

1-2

In de toelichting lees je hoe dit werkt en vind je voorbeelden van activiteiten. In de algemene voorwaarden staat een uitgebreide omschrijving van de werkwijze.

Contact

Vragen? Kijk hier voor het antwoord of mail naar info@blok14.nl. Binnen 3 werkdagen ontvang je een reactie.

Opdrachtgever

Architect